Inventrix aanpak

Inventarisatie doelstelling Internet project

Na een gesprek met de opdrachtgever weten we wat deze wil bereiken met een website. We bekijken wat de website moet doen. Aan de hand daarvan stellen we vast uit welke functionele onderdelen de site moet bestaan en hoe deze passen in de totale site.

Functioneel ontwerp en website concept

Dan bepalen we de structuur en navigatie van de site en we presenteren het geheel in een concept omgeving aan de klant.

Implementatie website

Vervolgens trainen we de content managers, helpen met het samenstellen van de content: tekst en beeldmateriaal voor de pagina's. We richten de site in met de gewenste functionele modules en bereiden de lanceren voor. Optioneel vergezeld van een Interent Marketing campagne ten behoeve van de vindbaarheid en doelgericht website verkeer.

Internet performance metingen

Alos de website live is, meten we het verkeer op de website middels statistische toepassingen zoals google Analytics. Hiermee verschaffen we de opdrachtgeevr inzicht in de mate waarin de gewenste resultaten worden bereikt.

Bijsturing en optimalisatie

Concurrentie, markten en andere factoren uit de bedrijfsomgeving van een organisatie veranderen continu. Inventrix kan opdrachtgevers helpen in het bijsturen en optimalisateren van de website en strategie.